Loading...

תנוחות קירבה/Intimacy positions

השימוש בעפרונות צבעוניים באופן חזרתי מבטא את הפרטים הקטנים שמרכיבים את המציאות שיוצרת  טקסטורה ייחודית. סבוכה ומסתורית.

על הבד מתרחשת הרמוניה של צבעים בהשראת תווים מוזיקליים. כמוזיקאי אני מרגיש את הצליל של כל צבע.